Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III.etapa

Zverejnené: 25.01.2017 –
Značka: SÚ/CS 5824/2017/3/MER
Popis: zverejnené: do doby právoplatného ukončenia konania
Prílohy: