Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia za zachovanie Hojdany

Zverejnené: 16.01.2017 – 16.01.2027
Značka: CS/STAR/14525/2016-2
Prílohy: