Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia - odstránenie nedostatkov ZŠ Nevädzová

Zverejnené: 16.01.2017 – 16.01.2027
Popis: Umiestnenie retardérov, oprava chodníka a zvýšenie parkovacích miest
Prílohy: