Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Mlynské nivy, Polyfunkčný obj.-Autobusová stanica (INFO)

Zverejnené: 31.03.2016 –
Značka: SU/CS 2220/2016/5/MBL
Popis: Návrh na vydanie územného rozhodnutia, oznámenie o začatí konania - informácia, kat. úz. Nivy
Prílohy: