Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Mlynské nivy, CityPark Ružinov, SO 201 D (INFO)

Zverejnené: 31.03.2016 – 17.10.2019
Značka: SÚ/CS 8232/2016/2/HST
Popis: Informácia o podaní žiadosti - Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami, stavba medzi ulicami Plynárenská - Jarabinkova, zmena stavby pred dokončením - rozostavaný objekt od -2 PP do 4 NP ...., kat. úz. Nivy