Tlačivá

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva (vozovka + chodník)

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: