Forms

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva (vozovka + chodník)

Related sections: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Files: