Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Vyhradené parkovanie sa riadi Zásadami pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 10.10.2016

Kontakt:
Referát regionálneho rozvoja a dopravy
Mgr. Edita Ferenczyová - vyhradené parkovanie
Telefón:  +421 2 48 284 408
Email:     edita.ferenczyova@ruzinov.sk

Ing. Tatiana Spišáková - vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48 284 424
Email:     tatiana.spisakova@ruzinov.sk