Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta