Vyčistime svet

Deti v priebehu lekcie vytvoria svoje obľúbené prostredie, ktoré následne zaplnia obalmi z rôznych potravín. Množstvo odpadu vedie k otázke, čo s ním urobíme, ako ho likvidujeme. Rozprávame sa o tom, prečo istý druh odpadu zaťažuje životné prostredie, čím je pre človeka nebezpečný a spoločne prichádzame na riešenia: opakované používanie niektorých obalov, separovaný zber odpadu, recyklácia, redukcia odpadu už pri nakupovaní v obchode,... Deti si názorne vyskúšajú triedenie. V poslednej časti lekcie tvoria deti plagáty s tematikou komunálneho odpadu, pričom využívajú získané informácie, aby s nimi oboznámili verejnosť.

01-original    02-original    03-original