Strom života

Čítanie príbehu F.Taschlina O medveďovi, ktorý nebol.  Súčasťou projektu sú aj rozhovory s deťmí o tomto príbehu. Deti tak odpovedajú na otázky napríklad: prečo sa táto príhoda medveďovi stala?, čo vyrábame z dreva? alebo prečo potrebujú zvieratká stromy, les?. Každý dostane piktogram a vpíše do neho jeden svoj záväzok ako príspevok k ochrane stromov a prírody. Deti postupne nalepia svoje piktogramy na pripravenú maketu stromu

 1a-original 5a-original 37a-original 29a-original