Skrytá krása nepotrebných vecí

Prázdne poháre od zaváranín sa premenia na vianočné svietniky, obyčajné krabičky od čaju, bonboniéry a pod.  na krásne  darčekové krabičky a  z rozstrihnutých tetrapakových obalov od mlieka vyrábame anjelikov, ktoré môžu zdobiť vianočný stromček. Dielňa je na základných školách vždy v predvianočnom čase.

2-original 4-original

6-original