Rodná matrika

Vybavenie rodného listu 

V zmysle § 1 ods.1, ods.2 Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matričnom úrade). 

Meno, alebo mená dieťaťa určujú rodičia súhlasným vyhlásením, ak by sa nedohodli, meno alebo mená určí súd na podnet matričného úradu. Priezvisko dieťaťa u zosobášených rodičov sa zapisuje podľa dohody na sobášnom liste, v prípade u slobodnej matky, rozvedenej matky u ktorej uplynulo viac ako 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, sa zapíše priezvisko dieťaťa, aké má matka v dobe narodenia dieťaťa.

POTREBNÉ DOKLADY NA PREVZATIE RODNÉHO LISTU DIEŤAŤA

  • Ak sú rodičia dieťaťa manželia, matka nemusí prísť na matričný úrad, otec predloží pred matrikárkou na matričnom úrade: originál sobášneho listu a občianske preukazy oboch rodičov.
  • Ak je matka rozvedená a od právoplatnosti rozsudku o rozvode uplynulo viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa

- a nechce určiť otcovstvo príde osobne a predloží : OP a právoplatný rozsudok o rozvode
- a chce určiť otcovstvo príde osobne s biologickým otcom a predloží : OP a právoplatný rozsudok o rozvode a OP otca dieťaťa.

  • Ak je matka rozvedená a od právoplatnosti uplynulo menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa, nemôže určiť otcovstvo s biologickým otcom dieťaťa. Do rodného listu bude zapísaný ako otec bývalý manžel, ktorý musí podpísať súhlas o mene dieťaťa. Môže byť nahradený aj súhlasným vyhlásením o mene dieťaťa u notára, alebo na inom matričnom úrade. Ak odmietne podpísať súhlas o mene bude vystavený rodný list bez mena len s priezviskom dieťaťa. Matka predloží: OP, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode a /súhlas otca o mene dieťaťa/.  Až po zapretí otcovstva na príslušnom súde bude možné spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom. Musia prísť obidvaja rodičia a predložiť: OP a právoplatný rozsudok o rozvode.
  • Ak je matka slobodná:

- a nechce určiť otcovstvo príde a predloží: OP a rodný list
- ak chce určiť otcovstvo: prídu obaja rodičia s OP a rodné listy

Ak rodičia majú spísanú zápisnicu pred narodením o určení otcovstva stačí, keď príde otec a predloží Zápisnicu o určení otcovstva a OP oboch rodičov.

 

K prevzatiu prvého rodného listu dieťaťa treba priniesť doklady podľa poučenia, ktoré dostane matka pri odchode z pôrodnice.

  

Správne poplatky: 

Vystavenie duplikátu rodného listu  5,00 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, úmrtí

5,00 €

 

Úradné hodiny:

Pondelok

7:30 - 17:00

Utorok

7:30 - 15:00

Streda

7:30 - 17:00

Štvrtok

7:30 - 15:00

Piatok

7:30 - 12:00

 

Dôležité kontakty