Kontakty

Oddelenie podporných činností

Eva Spiritzová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284307
Email:
Miestnosť: A104a

Mgr. Katarína Janovická

Pozícia: sekretariát
Telefón: +421 2 48284307
Email:
Miestnosť: A104a

Mgr. Gabriel Mészáros

Pozícia: kancelária 1. kontaktu - stavebný úrad
Telefón: +421 2 48284453
Email:
Miestnosť: 33

Alena Borbelyová

Email:
Miestnosť: A105a

Veronika Tvarusková

Telefón: +421 2 48284330
Email:
Miestnosť: A101a

Naďa Kurillová

Telefón: +421 2 48284275
Email:
Miestnosť: A15

Branislav Hudec

Telefón: +421 2 48284275
Email:
Miestnosť: A15

Mgr. Veronika Janegová

Email:
Miestnosť: A105a

Informácie

  • vykonáva činnosti sekretariátu Stavebného úradu (komunikácia s občanmi telefonicky, mailom, osobne)
  • zabezpečuje príjem a expedovanie pošty
  • vykonáva činnosti v prvom kontakte miestneho úradu
  • vykonáva archiváciu spisov v zmysle registratúrneho poriadku
  • vykonáva pečiatkovanie projektovej dokumentácie