Contacts

Oddelenie podporných činností

Eva Spiritzová

Phone: +421 2 48284307
Email:
Place: A104a

Mgr. Katarína Janovická

Phone: +421 2 48284307
Email:
Place: A104a

Mgr. Gabriel Mészáros

Phone: +421 2 48284453
Email:
Place: 33

Alena Borbelyová

Email:
Place: A105a

Veronika Tvarusková

Email:
Place: A106

Naďa Kurillová

Phone: +421 2 48284275
Email:
Place: A15

Branislav Hudec

Phone: +421 2 48284275
Email:
Place: A15

Mgr. Veronika Janegová

Email:
Place: A105a