Územny plán zóny Pošeň - Sever

  • Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Pošeň - sever, mestská časť Bratislava - Ružinov - prípravné práce
  • Prieskumy a rozbory
  • Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania Územného plánu zóny Pošeň - sever, mestská časť Bratislava-Ružinov