Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Polyfunkčný komplex Klingerka" - územie ohraničené ulicami Prístavná, Plátenická, Valchárska a Súkennícka v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Zverejnené: 24.07.2020 –
Značka: SÚ/CS 11093/2020/3/KIL
Popis: zverejnené do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: