Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - bytový dom Vrútocká 36-42, Bratislava - byt č.1 na prízemí - stavebné úpravy - vyrezanie otvoru v nosnej stene

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 5406/2019/5/JLI-159
Popis: Deň doručenie: 25.09.2019