Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Byt na 5.NP bytového domu" - Záhradnícka 46/A v Bratislave - zmena terasy na zimnú záhradu

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 14384/2019/3/MGU-164
Popis: Deň doručenia: 25.09.2019