Tlačivá

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Zeleň - výrub, rozkopávka, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: