Tlačivá

Ohlásenie havarijného stavu na inžinierskej sieti v zeleni

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Zeleň - výrub, rozkopávka, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: