Stravovanie

Kontakt: 

Oddelenie sociálnych služieb
Mgr. Darina Molnárová
Tel.: +421 2 48 284 267
Email: darina.molnarova@ruzinov.sk