Stravovanie


Finančný príspevok na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov (PDF)
Zoznam zmluvných jedální (PDF)

Kontakt: 

Referát sociálnych služieb
Mgr. Darina Molnárová
Tel.: +421 2 48 284 267
Email: darina.molnarova@ruzinov.sk