Denné centrá

Denné centrum Kaštieľska 30 (Prievoz) 

Vedúca: Žofia Benkovičová 

Aktivity: Krúžok šikovných rúk, cvičenie pre seniorov, stretnutia 

Otváracie hodiny: Po 13:30-16:30, Ut 13:30-17:30, Str 13:30-17:00

Tel.: +421 2 20714110

 

Denné centrum Páričkova (Nivy)

Vedúca: Mária Oravcová 

Aktivity: Čitateľský krúžok, cvičenie pre seniorov, diskusný krúžok, stretnutia 

Otváracie hodiny: Po 13:30-16:30, Ut 13:30-16:30, Str 13:30-17:00, Štv 14:30-16:30

Tel.: +421 907 157 029

Email: popoluska11@gmail.com

  

Denné centrum Zimná 1 (Ostredky) 

Vedúca: Dagmar Gundova

Aktivity: stretnutia 

Otváracie hodiny: po - pi od 13:30 - 15:30 hod

Tel.: 0944 216 440

Denné centrum Ružinovská 28 (Pošeň) 

Vedúca: Irena Galátová 

Aktivity: Jazykové kurzy, turistika, čítanie časopisov, krížovky, spoločenské hry, posedenie pri hudbe

Otváracie hodiny: Po 14:00-16:00, Ut 14:00-17:00, Str 14:00-17:00, Štv 14:00-16:00 

Tel.: +421 2 43330281

 Denné centrum Na úvrati 52 (Trnávka) 

Vedúca:  Terézia Sokolová

Aktivity: Joga pre seniorov, diskusný krúžok, kúržok šikovných rúk, stretnutia 

Otváracie hodiny: Pon 14:00-17:00, Ut 14:00-17:00, Str 14:00-17:00, Štv 14:00-17:00, Pi  14:00-17:00

Tel.: +421 2 43415968

 

  • V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.
  • V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky. Organizujú turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú rôzne miesta na Slovensku.

Štatút denného centra (PDF)