Kontakty

Komunikačné oddelenie

Mgr. Tatiana Tóthová

Pozícia: riaditeľka komunikačného oddelenia
Telefón: +421 2 48 284 368
Email:
Miestnosť: 105b

PhDr. Dominika Dvoráková

Telefón: +421 2 48284274
Email:
Miestnosť: 105b

Ing. Marián Múdry

Telefón: +421 2 48284228
Email:
Miestnosť: A9

Andrej Lančarič

Telefón: +421 2 48284427
Email:
Miestnosť: 104

Ing. Katarína Bűrgelová

Telefón: +421 2 48284274
Email:
Miestnosť: 105b

Mgr. Samuel Struss

Telefón: +421 2 48284499
Email:
Miestnosť: 106

Informácie

  • je v priamej riadiacej pôsobnosti starostu
  • organizuje a zabezpečuje spoluprácu mestskej časti s médiami
  • pripravuje tlačové správy a vyhlásenia 
  • zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, odpovedá na ich podnety
  • pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov mestskej časti
  • zúčastňuje sa stretnutí starostu s občanmi
  • informuje o aktuálnych výzvach širokú verejnosť
  • zabezpečuje komunikáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom