Územny plán zóny Pošeň - Juh

  • Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Pošeň - juh, mestská časť Bratislava-Ružinov - prípravné práce
  • Prieskumy a rozbory
  • Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania Územného plánu zóny Pošeň - juh , mestská časť Bratislava-Ružinov