Miestny úrad

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Mierová č.21, 827 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 284 111
ruzinov@ruzinov.sk