Tlačivá: Vyhradené parkovanie

Čestné vyhlásenie - POVINNÉ   PDF   RTF
Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta   PDF
Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/PO, nové/predĺženie   PDF   RTF
Žiadosť o vyhradené parkovanie FO,PO,TZP zmena   PDF   RTF
Žiadosť o vyhradené parkovanie FO,PO,TZP zrušenie   PDF   RTF
Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu, nové/predĺženie   PDF   RTF
500 bytov: žiadosť   DOC