Forms: Reserved parking

Čestné vyhlásenie   PDF   RTF
Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta   PDF
Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/PO, nové/predĺženie   PDF   RTF
Žiadosťo vyhradené parkovanie FO/PO, zmena   PDF   RTF
Žiadosťo vyhradené parkovanie pre FO/PO, zrušenie   PDF   RTF
Žiadosť o vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu, nové/predĺženie   PDF   RTF
500 bytov: žiadosť   DOC