Detské ihriská

Zoznam detských ihrísk v správe MČ Bratislava-Ružinov


Kontakt: 
Mgr. Dana Dubová
vedúca referátu verejnoprospešných služieb a verejného poriadku
Tel: +421 2 4828 4409
Mail: dana.dubova@ruzinov.sk