Úradná tabuľa: Stavebný úrad

10.10.2017

Informácia - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. Etapa

Značka: SU/CS 16851/2017/9/AJA

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

7.9.2017

Rozhodnutie - SO 01 Podzemné parkovisko a obchodné priestory, Rozšírenie Sajado quick sushi rešteurácia FF 31B

Značka: SU/CS 8824/2017/12/JAV

do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

22.8.2017

Zverejnenie informácie - rekonštrukcia skladovacích nádrží N4507 a N4508 na pyrooleje na bloku 45

Značka: 7577/2017-1.7/mv, rozoslanie

14.8.2017

Oznámenie o podaní žiadsoti - informácia - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa

Značka: SU/CS 7120/2017/4/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.8.2017

Oznámenie o podaní žiadsoti - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa - IO-07-01 Verejné osvetlenie

Značka: SU/CS7121/2017/4/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

8.8.2017

Rozhodnutie - podzemné parkovisko a obchodné priestory, demontáž eskalátorov a prestavba nájomných jednotiek

Značka: SU/CS 14220/2017/8/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

28.7.2017

Námestie a Podzemné garáže pre pradiareň BCT - upovedomenie

Značka: OU-BA-OSZP3/2017/073260/RAB/Ii-EIA.spr.

24.7.2017

Rozhodnutie - Polyfunkčný komplex Klingerka

Značka: SU/CS 82/2017/33/OLV/LZO-3

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

21.7.2017

Informácia - Predajňa potravín LIDL - Gagarinova, Ba

Značka: SU/CS 15027/2017/2/JAV

do doby právoplatného ukončenia územného konania

7.7.2017

Rozhodnutie - Avion Shopping park, Ba - prestavba priestorov Hypernovy na Kaufland

Značka: SU/CS 10869/2017/9/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

3.7.2017

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - predajňa potravín LIDL Ba, ul. Trenčianska

Značka: SU/CS 12283/2017/7/JAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

29.6.2017

Rozhodnutie - Avion Shopping park, Ba - Reštaurácia Jobojrout

Značka: SU/CS 11147/2017/11/AMR-105

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

29.6.2017

Rozhodnutie - Eurovea International Trade centre Ba

Značka: SU/CS 12292/2017/7/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

29.6.2017

Informácia - Polyfunkčný bytový dom SAIDA, Bratislava - Ružinov

Značka: SU/CS 1690/2017/5/JCU/HST/OLV/LZO

do doby právoplatného ukončenia územného konania

22.6.2017

Rozhodnutie - Bergamon - polyfunkčný areál, Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava - II.etapa

Značka: SU/CS 2722/2017/19/MBL-73

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.6.2017

Polyfunkčný bytový dom SAIDA, Bratislava - Ružinov

Značka: SU/CS 1690/2017/5/JCU/HST/OLV/LZO

do doby právoplatného ukončenia územného konania

13.6.2017

Eurovea International Trade Centre Bratislava

Značka: SU/CS 12292/2017/3/JAV

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

5.6.2017

Rozhodnutie - Avion Shopping park, Ba - SO-03 Hypermarket - Nové obchody

Značka: SU/CS 8459/2017/9/AMR-88

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

29.5.2017

Rozhodnutie - Forum Business Center II

Značka: SU/CS 2667/2017/5/JAN/MER-18

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

26.5.2017

Rozhodnutie - Perla Ružinova fáza 2, Polyfunkčné centrum Mierová, Ba

Značka: SU/CS 1549/2017/24/AJA-86

do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia