Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 13.03.2013

Program

  1. Oboznámenie členov komisie s prijatými grantami  Výzvy na kultúru, šport, životné prostredie, vzdelávanie a šport
  2. Prerokovanie vybratých žiadostí
  3. Rozdelenie jednotlivých grantov medzi členov komisie náhodným výberom
  4. Rôzne