Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 26.09.2011

Program

  1. Odsúhlasenie návrhu Štatútu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania,  športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Odsúhlasenie postupu  posudzovania žiadostí o grant
  4. Schválenie rámcového plánu komisie
  5. Rôzne