PaedDr. Ján Filc

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: neposlanec
Telefón: +421 918 272 703
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2018
2017
2016
2015