Komisia školstva, kultúry a športu (2010-2014)

Zasadnutie: 27.08.2014

Program

  1. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do Rady školy pri Základnej škole, Nevädzová 2, do Rady školy pri Základnej   škole, Mierová 46 a do Rady školy pri Materskej škole, Pivonková 9 v nadväznosti na vzdanie sa členstva v uvedených radách škôl “.