Tlačivá: Miestne dane

Oznámenie vzniku-zániku DP k dani za užívanie verejného priestranstva   PDF   RTF
Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, PA a NHP   PDF
Poučenie k vyplneniu priznania k dani za psa, PA a NHP   PDF
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje   PDF
Priznanie k dani za predajné automaty   PDF
Priznanie k dani za psa ( vznik/zánik dane )   PDF
Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch   PDF   RTF