Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Trnávka

Farský úrad Bratislava - Trnávka
Okružná 13
821 04 Bratislava
Web: www.trnavka.sk