Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz

Farnosť Bratislava-Prievoz
Kostol sv. Vincenta de Paul
Tomášikova 8
820 12 Bratislava 2
Web: www.fara-ruzinov.sk