Pravoslávna cirkevná obec Bratislava

Chrám sv. Rastislava
Tomášikova
Bratislava
Web: www.pravoslavni.sk