Farnosť Bratislava - Márie Pomocnice Kresťanov

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Márie pomocnice kresťanov
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Web: www.mileticka.sk