Ružinovské echo

September 2018

  • Odklad výrubu stromov pri ceste na Kulíškovej
  • Deti v Ružovej doline dostali nové ihrisko
  • Podnik verejnoprospešných služieb s úradníckou vládou
  • Otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke 2018