Ružinovské echo

November 2015

  • Zasadnutia miestneho zastupiteľstva budú začínať o 9. hodine
  • Ružinovské granty a dotácie majú vylepšené pravidlá
  • Ružinov nesúhlasí so zvýšením dane z nehnuteľností o 100 percent
  • Prečo stavebný úrad nestíha zákonné lehoty?
  • Na čo slúžia územné plány zón?
  • Majitelia psov sa musia riadiť novým nariadením
  • Nábytkový obchod daruje peniaze ružinovským deťom
  • Bezdomovci upratujú po bezdomovcoch
  • Vejárovú fontánu opravili