Ružinovské echo

Júl - August 2016

Ružinovské echo Júl - August 2016 7-8_2016.pdf   (3 MB)
  • Nová stratégia pri stavebných uzáverách
  • Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze
  • Územný plán zóny Ostredky „v plienkach“
  • Diskusia o novej budove Neoprotu
  • Ružinov rozširuje sociálnu politiku
  • Dobrovoľníci skrášľovali Ružinov
  • Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov
  • Deň Ružinova na Hlavnom námestí