Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Meeting: 26.05.2015

Program

Video records