Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania na príslušný rok je vypracovaný v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej časti. V prípade  získania ďalších finančných prostriedkov z verejných zdrojov bude plán verejného obstarávania priebežne aktualizovaný.