Súhrnné správy o zákazkách EKS

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s hodnotou vyššou ako 1000 eur bez DPH.