Verejné osvetlenie

  • Verejné osvetlenie v Bratislave je v priamej správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, stará sa oň spoločnosť Siemens.
  • Ak chcete nahlásiť nefunkčné verejné osvetlenie alebo jeho poruchu, využite tento kontakt: 

       24-hodinový dispečing - hlásenie porúch verejného osvetlenia: + 421 2 6381 0151 alebo viac info