OfficeBoard

27.3.2020

do 27.04.2020

Zámer - "Goldbeck - viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom" - upovedomenie o začatí konania - informácia

Mark: OU-BA-OSZP3-2020/061821-002

Attachements:

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – stavebný úrad – okazuje na súd účaastníkov konania – neplatnosť Zmluvy o nájme reklamnej plochy – Reklamný pútač s najväčšou informačnou plochou – bytový dom s. č. 4927 – Krížna ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave

Mark: 633/2020/UKSP/BZDA-36 1414/2019, 7344/2018/UKSP/BZDA

Attachements:

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (ďalej len „stavba)"

Mark: č. 06184/2020/SCDPK/26594

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Nadstavba bytového domu - 10 bytových jednotiek – Narcisová ulica 18 a 20 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3883/2020/3/AMR/MER-36

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a začatí stavebného konania – Rekreačná chata – záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave – k. ú. Trnávka

Mark: SÚ/CS 4423/2020/4/ZSO

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu - Vonkajšia rampa zadného vchodu Rezedova 3, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 335/2020/2/ZSO

Attachements:

24.3.2020

do 15.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_OUTLINE, s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

24.3.2020

do 15.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_M.O.O.D, s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

23.3.2020

do 07.04.2020

Návrh VZN

Attachements:

23.3.2020

do 07.04.2020

Návrh VZN

Attachements:

23.3.2020

do 23.03.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 7133/2020/REM

Attachements:

23.3.2020

do 07.04.2020

Návrh VZN

Attachements:

23.3.2020

do 07.04.2020

Návrh VZN

Attachements:

23.3.2020

do 14.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_EMAX, spol. s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

23.3.2020

do 14.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_Telgárt Services s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

23.3.2020

do 14.04.2020

Žiadosť o posk.súčinnosti pri vyk.exekúcie_Stanislav Laifer

Mark: ZST2

Attachements:

23.3.2020

do 14.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_DAN-SLOVAK CONSULT s.r.o.

Mark: ZST2

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Rozhodnutie – zastavuje – „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, II. etapa" – Odôvodnenie – Poučenie

Mark: č. 04363/2020/SCDPK/24599

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – oznamuje – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz"

Mark: č. 11853/2020/SCDPK/18100

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie" – k. ú. Nivy Bratislava – (presné miesto stavby viď. príloha)

Mark: SÚ/CS 3690/2020/7/MER–6

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 24 ] next page » last page »»