OfficeBoard

25.9.2020

do 25.09.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 13161/2020/REM

Attachements:

24.9.2020

do 12.10.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – Kaderníctvo – kozmetika „Lenka" – Košická 39 v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SU/CS 12835/2020/2/ZSO

Attachements:

24.9.2020

do 15.10.2020

"Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava"

Mark: CS 13072/2020/LRI

Attachements:

23.9.2020

do 09.10.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie – Roddiný dom s tromi bytovými jednotkami a drobnou prevádzkou – Spevnené plochy – Krajná ulica v Bratislave – k. ú. Trnávka Bratislava

Mark: SÚ/CS 3904/2020/7/KOP/MER

Attachements:

23.9.2020

do 09.10.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – „OFFICE Prístavná" – oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou – Mestská časť Bratislava-Ružinov, k. ú. Nivy

Mark: MAGS SSU 58122/2020/427921-2/Su

Attachements:

23.9.2020

do 09.10.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Obnova bytového domu - OSOBNÝ VÝŤAH" – Ondrejovova 5, súpisné číslo stavby 885 – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SU/CS 12479/2020/2/MBR

Attachements:

23.9.2020

do 09.10.2020

Doručenie rozhodnutia opomenutým účastníkom konania – „Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok „TANK-O-MAT" Karadžičova – Karadžičova ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 4295/2020/5/KIL

Attachements:

22.9.2020

do 08.10.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – zmena účelu a spôsobu užívania stavby – „Nebytový priestor č. 12" , 2. poschodie polyfunkčného objektu – Ružová dolina č. 25 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Mark: SU/CS 11930/2020/3/KIL

Attachements:

22.9.2020

do 08.10.2020

Rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „rekreačná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec – k. ú. Trnávka Bratislava

Mark: SU/CS 122/2020/8/ZSO-145

Attachements:

22.9.2020

do 08.10.2020

Rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Prístavba a rekonštrukcia záhradnej chaty" – Mokráň Záhon – k. ú. Trnávka Bratislava

Mark: SU/CS 7449/2020/7/ZSO-141

Attachements:

22.9.2020

do 08.10.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo – Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 7391/2020/9/MER-138

Attachements:

22.9.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo – Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 7391/2020/9/MER-138

21.9.2020

do 07.10.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – oznamuje – „Stredisko správy a údržby D4/R7" – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: č. 05169/2020/SCDPK/70559

Attachements:

21.9.2020

do 07.10.2020

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – INS_FTTH_BA_Kvačalova – Záhradnícka, Svätoplukova, Páričkova, Miletičova, Košická ulica v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SU/CS 967/2020/11/MUH-27

Attachements:

18.9.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívanie – BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SU/CS 985/2020/11/KIL-154

18.9.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívanie – BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA

Mark: SU/CS 984/2020/7/KIL-153

18.9.2020

do 06.10.2020

Oznámenie – začatie územného konania – „Rodinný dom – nadstavba a stavebné úpravy" – Syslia 16, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SU/CS 12062/2020/2/LBR

Attachements:

18.9.2020

do 06.10.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom, súpisné číslo stavby 3230 – Byt č. 9, na 2. poschodí – Kozmonautická 1 v Bratislave – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 12498/2020/2/MBR

Attachements:

18.9.2020

do 18.09.2022

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 12909/2020/REM

Attachements:

17.9.2020

do 05.10.2020

Oznámenie o začatí územné ho konania o umiestnení stavby – Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu – Ružová dolina 33 v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SU/CS 12287/2020/3/MER

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 24 ] next page » last page »»