OfficeBoard

21.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Galvaniho Business Centrum V - Galvaniho ulica , katastrálne územie Trnávka - Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Mark: SÚ/CS 13841/2019/2/MER

20.8.2019

do 05.09.2019

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje - povoľuje užívanie stavby - ,,Priečka priechodná s dverami v spoločných častiach bytového domu" medzi bytmi F501 a F502 v bytovom dome Na križovatkách 27A, na 5.NP v sekcii F

Mark: SÚ/CS 7416/2019/7/MGU-147

Attachements:

19.8.2019

do 04.09.2019

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní voči územnému rozhodnutiu - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD"

Mark: SÚ/CS 4498/2019/32/MAM

Attachements:

19.8.2019

do 03.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Teger, s.r.o.

Mark: 101904828/2019

Attachements:

19.8.2019

do 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava

Mark: SÚ/CS 2825/2019/2/JAH

Attachements:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 37184/14

Attachements:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 12479/09

Attachements:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 27543/12

Attachements:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 14484/19

Attachements:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 22744/13

Attachements:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 20302/16

Attachements:

16.8.2019

do 06.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 846/2015

Attachements:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 71672/17

Attachements:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 9395/16

Attachements:

16.8.2019

do 21.08.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 14520/2019/LSU

Attachements:

16.8.2019

do 16.08.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 14516/2019/LSU

Attachements:

15.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul. ,Bratislava , stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/7/MAM

Attachements:

15.8.2019

Informácia o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. - Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/6/MAM

14.8.2019

do 02.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Mark: Č.s.: 6360/2019/CDD-6

Attachements:

14.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí územného konania novým účastníkom konania - ,,Bytový dom Hraničná" - novostavba - bytová budova

Mark: SÚ/CS 4213/2019/23/MAM

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 24 ] next page » last page »»