Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia – DK

Members:

Meetings:

Search meeting:
2020
2019