Domov dôchodcov

Domov dôchodcov je zariadenie pre seniorov, zriadené v roku 1974. Je to rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

 

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje seniorom celoročnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy (Zákon 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Zariadenie neposkytuje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť, klient musí byť v stabilnom zdravotnom stave a musí byť schopný spolunažívania s ostatnými obyvateľmi Domova dôchodcov.

 

Kapacita je 126 klientov, z toho 56 miest na hotelovej časti a 70 miest na lôžkovej časti. Hotelová časť je trojpodlažná budova, kde klienti bývajú na izbách, ktoré sú riešené bunkovým systémom. Izby sú jednoposteľové. Na hotelovej časti sú klienti relatívne zdraví, nevyžadujú sústavnú opatrovateľskú starostlivosť a vedia sa o seba postarať. Na každej izbe je signalizácia k privolaniu opatrovateľského personálu. Izby sú vybavené nábytkom. Lôžková časť je pre klientov, ktorí sú imobilní, menej pohybujúci sa, so zvýšenou opatrovateľskou starostlivosťou. Klienti obývajú jedno, dvoj a trojposteľových izbách.