Fasády

Proces zatepľovania domov, ktorý sa začína aj vo štvrti 500 bytov mestskej časti Bratislava - Ružinov, prináša zmenu farby fasád. OZ Mestské zásahy pripravili projekt, ktorý má za úlohu udržať novú farebnosť štvrte v určitých spoločných farbách a ich odtieňoch. Projekt Farba „500“ bytov je návrh farebného riešenia štvrte, ktorý určitým spôsobom reaguje na minulú jednotnú farebnosť domov, na strane druhej však berie do úvahy prirodzenú chuť a potreby odlíšiť sa. Katalóg jednotného farebného riešenia fasád 500 bytov sa nachádza na webe:

www.500bytov.sk/farba


Kreatívne a funkčné riešenie pre zatepľovanie fasád bytových domov pre mestskú časť Ružinov bolo hlavným cieľom projektu o.z. Open Design Studio. Projekt sa snaží nielen zatraktívniť mestskú časť, ale aj prezentovať možnosti efektívnejšieho a estetickejšieho vizuálneho riešenia fasád štyroch sídlisk – Ostredky, Štrkovec, Trávniky, Pošeň. Výsledkom projektu je ideové riešenie vo forme web stránky, ktorá ukazuje výskum, a koncept, ktorý z neho vyplynul a ktorý by problém fasád pomohol riešiť. Koncept je pripravený a navrhnutý tak, že sa dá v krátkej budúcnosti ďalej rozvíjať
a implementovať a je prezentovaný na web stránke projektu:

www.projektfasady.sk